První vydaná verze Standardu VF XML DTM DMVS - stav k 29. 6. 2017


Výstupy je možné využít například k následujícím činnostech:

  • Verifikaci vazeb mezi datovými modely partnerů a VF XML DTM DMVS
  • Přípravě prototypů pro export/import dat do/z VF XML DTM DMVS

Licence na uveřejněné dokumenty - CC BY-SA

Uveďte původ - Zachovejte licenci

Poslední aktualizace dne 29. 6. 2017